Информация к новости
  • Просмотров: 3037
  • Автор: admin
  • Дата: 12-04-2021, 01:57
12-04-2021, 01:57

Рохбарият:

Категория: Руководства

Директор: Махмудов Камолҷон Бурхонович, номзади илмхои ветеринарӣ, Тел.: 915-03-10-40, E-mail: mkamoljon@mail.ru

Муовини директор оид ба илм, таълим ва тайёр кардани кадрхои илмӣ: Чумаев Шухрат Нурмуродович, номзади илмхои биологӣ, Тел.: 938-39-77-53, E-mail: shuhrat7777@mail.ru

Муовини директор оид ба амнияти биологӣ ва инноватсия: Мурватуллоев Сангимурод Акобирович, доктори илмхои ветеринарӣ, Тел.: 935-70-07-11, E-mail: sanginmurod@mail.ru

Котиби илмӣ: Холов Сайхомид Хоҷаевич, номзади илмхои ветеринарӣ, Тел.: 919-14-66-76, E-mail: kholov.sayhomid@mail.ru

Сохтори Институт:

ОЗМОИШГОхИ ПЕШГИРИИ ВАБОИ СУМДАРД ВА САФЕДХУНИИ ЧОРВО

Мудир: қосумбеков Маъруф Имомёрбекович, номзади илмхои биологӣ, Тел.: 934-60-02-05, E-mail: мaruf77@bk.ru

ОЗМОИШГОхИ ТАШХИСИ БЕМОРИхОИ ВИРУСИИ ПАРАНДА

Мудир: Мамадатохонова Гулдаста Некбахтшоевна, номзади илмхои ветеринарӣ, Тел.: 933-50-86-73, E-mail: guldasta7373@mail.ru

ОЗМОИШГОҲИ БАКТЕРИОЛОГИЯ

Мудир: Муминов Абдукарим Абдусаломович, номзади илмхои ветеринарӣ, дотсент, Тел.: 935-70-17-79, E-mail: amuminov@list.ruОЗМОИШГОхИ БЕМОРИхОИ БАХУСУС
ХАВФНОКИ ЧОРВО

Мудир: Назарова Орзугул Домуллоҷоновна, номзади илмхои биологӣ, Тел.: 935-27-86-97, E-mail: orzugul@mail.ru

ОЗМОИШГОхИ МОНИТОРИНГИ БЕМОРИхОИ СИРОЯТИИ ЧОРВОИ ХУРДИ ШОХДОР

Мудир: Вахобов Дустмурод Саймуродович, номзади илмхои биологӣ, Тел.: 935-13-75-85, E-mail: vahobov-dustmurod@mail.ru

МАРКАЗИ ЗАХИРАхОИ МИЛЛИИ МИКРООРГАНИЗМхОИ КАСАЛИОВАР

Иҷрокунандаи масъул: Абдуқосими Абдукарим, Тел.: 985-03-10-40

БАХШИ ҒИЗОИ МИКРОБИОЛОГӣ
ВА ҷОНВАРХОНА

Мудир: Норбутаев Низом Тошпулодович, Тел.: 935-88-50-07

ШУЪБАИ БИОТЕХНОЛОГИЯ

Мудир: Сатторов Ѓуломалӣ Махмадиевич, Тел.: 985-47-88-66

ШУЪБАИ АМНИЯТИ БИОЛОГӣ ВА БЕхДОШТ

Мутахассис: Сатторов Ѓуломалӣ Махмадиевич, Тел.: 985-47-88-66

ШУЪБАИ ИТТИЛООТ, МАШВАРАТ ВА ТАТБИқИ ДАСТОВАРДхОИ ИЛМӣ

Сармутахассис: Изатов Тоир қудратович, Тел.: 935-75-65-73

ШУЪБАИ ИЛМ, ТАЪЛИМ ВА ТАЙЁР КАРДАНИ
КАДРхОИ ИЛМӣ

Мудир: Назиров Абдулхай Усмонивич, Тел.: 931-00-43-17

Информация к новости
  • Просмотров: 7955
  • Автор: admin
  • Дата: 12-04-2021, 01:27
12-04-2021, 01:27

Мақсад ва вазифа

Категория: Информация / Цель и задачи

Мақсади асосии Институт дар сохаи илми бунёдӣ ва амалии тибби ветеринарӣ фаъолият намуда, сохаи байтории ҷумхуриро бо усулу тарзхои аз ҷихати илмӣ асоснокшудаи амният ва эминии биологӣ, баходихӣ, тахлил ва идоракунии тахдидхои биологӣ, инчунин истехсоли маводи биологӣ ва тайёр кардани кадрхои илмии баландихтисос таъмин менамояд.
Вазифахои асосии институт:
- пешниход кардани самтхои тахқиқоти илмӣ дар сохаи байторӣ ва биотехнологияи тибби ветеринарӣ, амният ва эминии биологӣ;
- гузаронидани мониторинги беморихои сироятии бахусус хавфноки хайвонот ва зоонозӣ дар худуди Тоҷикистон;
- ҷамъоварӣ, парвариш ва нигахдории коллексияи микроорганизмхои иллатангези хайвонот бо мақсади тахияи ваксина ва маводи ташхиси онхо;
- тахия ва такмили технологияи истехсоли маводи пешгирикунанда, ташхисӣ ва доругии таъйиноти байторӣ ва ва татбиқи он;
- истехсол ва фурўши воситахои пешгирикунанда ва доругии таъйиноти байторӣ ва моддахои фаъоли биологӣ;
- тахия ва сахм гирифтан дар барномахои давлатӣ, минтақавӣ ва сохавии илмӣ ва илмию техникӣ ва татбиқи дастовардхои нави самарабахши илми ватанӣ ва ҷахонӣ;
- тайёр намудани кадрхои илмии тахассусашон баланд ба тариқи магистратура, аспирантура, докторантура, бозомўзӣ, баланд бардоштани тахассус дар сохаи амнияти биологӣ, вирусшиносӣ, биотехнология ва биологияи молекулавӣ.
Информация к новости
  • Просмотров: 1421
  • Автор: admin
  • Дата: 12-04-2021, 01:23
12-04-2021, 01:23

Таърихи таъсисёбӣ

Категория: Информация / История

Таърихи таъсисёбӣ. Институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи Академияи илмхои кишоварзии Тоҷикистон бо қарори хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2020, тахти № 487 таѓйири ном карда шуд, ки пеш аз ин Институти масоили амнияти биологӣ номбарӣ шуда, бо қарори хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2014, тахти № 57 дар пойгохи Корхонаи илмию истехсолии «Маводи биологӣ», ки бо қарори хукумати ҷумхурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2008, тахти № 215 ташкил карда шуда буд.
Сараввал Институти Осиёимиёнагии оқсил соли 1971 хамчун филиали Институти умумииттифоқии илмию тадқиқотии оқсили Вазорати кишоварзии ИҶШС ташкил карда шуда буд. Аз 21 феврали соли 1992 Институт ба хайати Академияи илмхои кишоварзии Тоҷикистон дохил карда шуда, ба Институти Осиёимиёнагии оқсил номгузорӣ гардид.